Reprezentanţii Eco Sud au cerut Primăriei Craiova să fie amânată adoptarea unei hotărâri ce face referire la o parte dintre punctele menţionate în proiect. Întrucât între punctele acceptate şi cele cu care nu au fost de acord există o anumită legătură, s-a luat decizia retragerii întregului proiect de pe ordinea de zi. „Prin Adresa nr. 1.453, SC Eco Sud a cerut amânarea adoptării unei hotărâri cu privire la aspectele menţionate la puncte 5-10 din proiect, astfel încât societatea să-şi poată exprima argumentele în faţa comisiilor de specialitate ale Primăriei Craiova şi să evite adoptarea unei hotărâri nelegale. De asemenea, s-a solicitat de către SC Eco Sud aprobarea punctelor 1, 2, 3, 4 şi 11, cuprinse în proiectul de hotărâre privind admiterea parţială a cererii de majorare a tarifului de depozitare în depozitul ecologic Mofleni. Având în vedere că între punctele 1-4, 11 şi cele pentru care se propune amânarea adoptării unei hotărâri de consiliu local există o interdependenţă, în sensul că punctele amânate vor influenţa sau nu, în funcţie de rezultatul analizei ce se va efectua, am apreciat că este necesară retragerea acestui punct de pe ordinea de zi. Aceasta este solicitarea SC Eco Sud, care a venit în formă scrisă şi a fost înregistrată la autoritatea locală”, a explicat Nelu Pârvu, director executiv al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Craiova.

„Dacă aveau un interes, veneau în aceste comisii şi discutau”
Bianca Predescu, consilier local PSD, le-a transmis un mesaj celor de la Eco Sud, făcând referire la prezenţa acestora în comisiile de specialitate şi clarificarea situaţiei. „În măsura în care li se face vreo adresă scrisă cu privire la soluţia de astăzi, să se facă şi menţiunea că prezenţa la comisiile de specialitate se face voluntar, nu este nimeni obligat să vină. Iar pe de altă parte, dacă nu au putut să vină, nu era un motiv pentru a solicita retragerea. Participarea la dezbaterile comisiilor de specialitate, ca şi participarea la dezbaterile plenului se face în urma votului, dar prezenţa nu se face pe bază de invitaţie. Dacă aveau un interes, veneau în aceste comisii şi discutau”, a completat Predescu.

Mihail Genoiu „Este un timp pierdut în defavorea lor”
La rândul său, Mihail Genoiu, primarul Craiovei, consideră că autoritatea locală nu poate fi acuzată de pasivitate, ci dimpotrivă această tărăgănare a actualei situaţii are la bază noi solicitări ale Eco Sud. „Interesul faţă de majorarea tarifului este al societăţii Eco Sud. Ei sunt cei care au solicitat şi care au acuzat de pasivitate primăria. A existat şi un proces în acest sens vizavi de înaintea de către CLM Craiova a unei propuneri de majorare de preţ. Eu vreau să vă spun câteva lucruri legate de acest aspect. Este pentru prima dată în istoria acestui contract când solicitarea de majorare de preţ este transmisă către CLM pe baza unei fundamentări. Pe mine nu mă interesează tot ce s-a întâmplat în istorie, cum s-au votat tarifele în anii anteriori, dar ce pot să vă spun e că, de data aceasta, tariful are o fundamentare clară. Adică cei care aţi lucrat în producţie şi aveţi studii economice, ştiţi clar cum arată o calculaţie de preţ. Deci tarifarea aceasta este justificată pe capitole de cheltuieli, cu absolut tot ce este necesar. Din acest moment, faţă de tariful pe care noi îl vom aproba, se pot raporta toate creşterile, majorările sau diminuările de tarif în continuare, pentru că se pot compara elemente de preţ. Se compară pe capitole. La ora acesta este definitivată o fundamentare a preţului de către departamentul Economic și am considerat necesară introducerea ei în CLM spre avizare, sub o formă sau alta, nemaiexistând o acuzaţie de pasivitate. Solicitarea firmei Eco Sud de a retrage de pe ordinea de zi şi de a veni, sub o formă sau alta, cu argumente suplimentare nu ne afectează pe noi cu nimic, ba dimpotrivă este un timp pierdut în defavorea lor. Dar este o solicitare, dânşii vor să mai vină cu argumente în comisii, nu avem nimic împotrivă. Practic, noi nu avem nici o grabă în acest sens decât să avem mare grijă ca ceea ce facem să facem cu mare atenţie şi responsabilitate”, a precizat Genoiu.

„Au apărut date noi la care am fi avut observaţii de făcut”
La şedinţa de consiliu local au fost şi reprezentanţi ai Eco Sud SRL, aceştia confirmând faptul că au solicitat discutarea anumitor puncte din proiectul de hotărâre. „Considerăm că este un prim pas, dar ne menţinem poziţia că majorarea tarifului este una vitală pentru dezvoltarea proiectelor şi pentru dezvoltarea şi menţinerea serviciului de depozitare a gunoiului la standardele comunităţii europene şi la standardele de mediu naţionale. Tocmai de aceea noi am propus adoptarea hotărârii astăzi, dar rediscutarea şi amânarea celorlalte puncte care nu urmau să fie astăzi adoptate. Au apărut date noi, în raportul prezentat ieri la ora 14.00, pe site, la care am fi avut observaţii de făcut. Sunt aspectele legate de provizionul de închidere, de taxa de închidere, de TVA, care sunt cheltuieli apărute ca urmare a unor modificări legislative. Legea impune să îţi recuperezi cheltuielile apărute în urma unor modificări legislative. Este adevărat că ele datează din trecut, dar este obligatoriu prin lege ca aceste cheltuieli să fie acoperite, iar demersurile noastre în acest sens datează de la nivelul anului 2013. Nu ne-am trezit anul trecut, ci din 2013 am făcut cereri peste cereri către primărie. Cererile nu au primit răspuns, am mers în instanţă şi instanţa a constatat pasivitatea autorităţii în a lua o decizie şi a comunica. Preţul de 19 euro pe tonă reprezintă 20% din ceea ce noi am solicitat şi nu acoperă toate cheltuielile. Propunerea noastră a fost de 26 de euro, plus TVA. Sperăm că vom relua discuțiile cu primăria şi vom ajunge la o concluzie, pentru că, repet, sunt argumente în plus faţă de ceea ce a fost prezentat în raport. Am luat la cunoştinţă ieri, sunt contra-argumente pe care dorim să le prezentăm mai departe”, a conchis directorul executiv al Eco Sud, Roxana Manea.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ