În data de 3 august 2016, urmare a derulării unui proiect european finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, în Casa Damianov se inaugura Centrul Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj – Vratsa. Așa cum sugerează însăși denumirea acestei secții, rolul pe care îl îndeplinește cea mai tânără dintre entitățile aflate în subordinea Bibliotecii Aman gravitează în jurul instituirii unui hub transfrontalier în măsură să contribuie la consolidarea comunicării și informării pe ambele maluri ale Dunării. Condițiile și tehnica de care dispun bibliotecarii care lucrează în Casa Damianov sunt direct proporționale cu provocările și țintele pe care aceștia și le-au fixat. Se dorește crearea acelor premise propice dezvoltării oportunităților de afaceri comune, a parteneriatelor publice la toate nivelurile, dar și a schimburilor sociale și culturale între comunitățile din Dolj și Vratsa. De asemenea, se are în vedere realizarea unei baze de date comune în domeniul cultural, în așa fel încât comnităților din Dolj și Vratsa să le fie facililitate accesul la informație, pe de o parte, respectiv dobândirea de noi cunoștințe, pe de altă parte.
Demararea procesului de digitizare a tuturor documentelor, hărților, cărților și materialelor rare aflate în patrimoniul bibliotecii și al muzeelor din Craiova, la care se adaugă fondurile partenerilor din Vratsa, confirmă odată în plus necesitatea unei abordări responsabile în raport cu înscrisurile valoroase. Inovațiile tehnologice înregistrate în ultimii ani,dar și semnalul de alarmă tras de bibliotecari au generat un interes crescând față de soarta cărților vechi și modalitățile concrete de salvare a acestora din urmă. În acest sens, procesul de prezervare a documentelor perisabile, prin întrebuințarea unor scanere performante, se prefigurează ca cel mai rentabil și eficient remediu la amenințările care privesc deteriorarea și pierderea informațiilor prețioase. Singura soluție de viitor presupune transpunerea informației pe de suportul clasic (hârtie) într-un format modern, stabil și, practic, la îndemâna tuturor – suportul electronic. Fondul de carte veche și toate documentele autentice cu valoare istorică primesc, deci, o șansă nesperată. Dacă până în prezent accesul la asemenea documente era limitat din motive lesne de intuit, prin digitizarea acestora și încărcarea lor în regim on-line se poate găsi rezolvare pentru două probleme: salvarea informației, respectiv promovarea informației în rândul cetățenilor. Conversia de format contribuie nu doar la spargerea barierei reprezentată de uzura morală a unui document. Se realizează, totodată, difuzarea informațiilor extrase pe suporturile clasice către absolut toate categoriile de public, singura condiționare find aceea de asigurare a conexiunii la internet.

Sprijin pentru bibliotecile din Dolj
Inițierea acestui laborios demers alături de partenerii din Vratsa a produs și efecte dintre cele mai bune, altele decât cele scontate în primă instanță. Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” a reușit atragerea unui număr de 37 de biblioteci publice în cadrul proiectului care funcționează pe raza județului Dolj și care, grație posibilităților tehnice și a priceperii profesionale ale bibliotecarilor de la Craiova, vor avea ocazia de a digitiza și centraliza documente, cărți și înscrisuri de interes pentru fiecare dintre comunitățile locale incluse în proiect. Cum acestea din urmă, în mod nedrept, prezentau un impact limitat din pricina răspândirii geografice restrânse, informațiile cu specific local vor dispune de noi mijloace de conservare și difuzare. Pentru îndeplinirea tuturor acestor obiective s-au realizat un portal informațional și un catalog online pe care toți cei interesați îl pot consulta în vederea accesării documentelor de patrimoniu, articolelor de presă, hărților, fotografiilor și tuturor celorlalte materiale puse la dispoziție de instituțiile participante la proiect. „La aproape un an de la inaugurare, Centrul Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj-Vratsa s-a integrat cu succes în componența Bibliotecii Aman. Dincolo de activitățile specifice de digitizare a cărților și documentelor vechi și rare, colegii noștri de la centru au inițiat o serie de întâlniri tematice cu bibiliotecarii din județ. Nu mai puțin de 37 de biblioteci partenere de pe raza județului Dolj își trimit regulat reprezentanții la Craiova unde, sub coordonarea bibliotecarilor noștri, se desfășoară ședințe de informare și instruire în ceea ce privește uniformizarea catalogului de carte și documente la nivel județean. De curând, Centrul Transfrontalier a găzduit un eveniment intercultural și, la momentul de față, putem spune că activitățile care se desfășoară în cea mai tânără dintre entitățile bibliotecii reprezintă un bun argument pentru gradul de implicare al bibliotecii în viața comunității”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.
Cu toate că întreg procesul de încărcare în sistem on-line a documentelor presupune timp și pricepere, demersul fiind unul de anduranță, obiectivele pe care le vizează Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” pentru comunitate sunt prioritare, în acord cu idealul european de consolidare a relațiilor între statele membre. Craiova, ca principală aglomerație urbană din sudul României, are astfel oportunitatea de a depăși cadrul strict al dezvoltării schimbului de informații și comunicații cu partenerul de la sud de Dunăre. Orașul nostru are, deci, posibilitatea de a transcende obiectivul realizării unei colaborări țintite în direcția promovării cunoașterii și a culturii celor două comunități, cu rezultate dintre cele mai favorabile pentru ambele părți. Mai ales că în acest demers, alături de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, se implică activ și Consiliul Județean Dolj prin Muzeul Olteniei și Muzeul de Artă.

Alexandru Ionicescu
Purtător de cuvânt – Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ