Primăria Călimăneşti, anunţ Achiziţionare servicii

Achizitionare servicii privind privind întocmirea unui plan cotat și actualizare cadastru (dacă este cazul) pentru terenul din zona „Turnu-Arutela Noua-Lotrișor”.

0

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor privind intocmirea unui plan cotat și actualizare cadastru (daca este cazul) pentru terenul din zona „Turnu-Arutela Noua-Lotrișor”.
Serviciul consta in operatiuni topografice pentru intocmirea unui plan de situatie cotat conform cerintelor din Caietul de sarcini. In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat pana in data de 21.06.2017.  Depunerea ofertei se va face numai dupa vizita si evaluarea in teren a situatiei confirmată prin încheierea unui Proces-Verbal între reprezentantul persoanei fizice sau juridice interesate și un reprezentant al Primăriei orașului Călimănești. Vizita în teren este stabilită pe data de 19.06.2017 între orele 10:00-14:00 și este considerată condiție obligatorie de participare.  Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea serviciului la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP.  Oferta financiară va contine inclusiv informatii referitoare la termenul de prestare acordat serviciilor ofertate. Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP.  Conditii de participare: Sunt admise firme autorizate de A.N.C.P.I. categoria I, II, III, Personae Fizice Autorizate A, B, C, D, E sau firme ce au ca domeniu de activitate principal activitati de inginerie si consultant tehnica legate de serviciile solicitate si/sau experienta similara conform cerintelor din Caietul de sarcini.

Documentele solicitate la „Conditii participare” vor fi depuse la sediul institutiei sau transmise la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: primaria_calimanesti@yahoo.com pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
Anunt publicitate numarul 101470 publicat in SEAP in data de 14.06.2017.
Persoana de contact Gavrila Marius tel. 0250.750.080.
————————————————————————————————————

ANUNŢ DE TIP ERATĂ referitor la achiziția având ca obiect servicii privind întocmirea unui plan cotat și actualizare cadastru (dacă este cazul) pentru terenul din zona „Turnu-Arutela Noua-Lotrișor”
Primăria orașului Călimănești transmite următoarea ERATĂ referitor la achiziția având ca obiect servicii privind intocmirea unui plan cotat și actualizare cadastru (dacă este cazul) pentru terenul din zona „Turnu-Arutela Noua-Lotrișor” lansată în catalogul electronic la secțiunea Anunț publicitate sub numărul 101470 publicat în data de 14.06.2017.

Text care urmează  să fie corectat în anunţul original și în Caietul de sarcini

în loc dea se citi
Conditii de participare: Sunt admise firme autorizate de A.N.C.P.I. categoria I, II, III, Personae Fizice Autorizate A, B, C, D, E sau firme ce au ca domeniu de activitate principal activitati de inginerie si consultant tehnica legate de serviciile solicitate si/sau experienta similara conform cerintelor din Caietul de sarcini.Conditii de participare: Sunt admise firme autorizate de A.N.C.P.I. categoria I, II, III, Personae Fizice Autorizate A, B, C, D

 

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ