Modificarea de tarif vine la pachet cu modificări în lanţ în circuitul hârtiilor municipale în domeniu, având în vedere că trebuie operate schimbări atât în documentaţia de tarifare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, în care municipiul Craiova este parte, cât şi în contractul de delegare a serviciului de salubrizare către SC Salubritate Craiova SRL. „Art.l. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să aprobe şi să voteze modificarea tarifelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. Art.3. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să semneze Actul adiţional de modificare a contractului de delegare nr.1/2013. Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Anexa nr.14 la contractul de delegare nr.1/2013, precum şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013, nr. 680/2014 şi 424/2015”, se arată în proiectul de hotărâre supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Lanţul slăbiciunilor 2005-2016
Conform raportului întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova, istoria supra-taxei pe gunoi este documentată în acte normative diverse, emise de autorităţile centrale în decurs de mai bine de un deceniu, în perioada 2005-2016. „Potrivit prevederilor art. 9, lit. c din OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 01.01.2017 se va introduce taxa impusă pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare în cuantum de 80 lei/tonă deşeuri, taxă plătită de către proprietarii sau administratorii de depozite autorizate. Potrivit prevederilor art. 18 din Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 2413/2016, începând cu data de 1 ianuarie 2017, taxele pentru deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare se declară şi se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, de către proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova.

Justificare: plătim că „e normal”
Suma suplimentară care ar trebui plătită la nivelul municipiului Craiova este, potrivit funcţionarilor Primăriei Craiova, de aproximativ 2 milioane de euro (6,8 milioane lei). Asta având în vedere că, aşa cum se arată în raportul anexat proiectului de hotărâre, pentru municipiul Craiova, în anul 2016, operatorul serviciului de salubritate a depozitat în rampa ecologică o cantitate de 85.000 de tone. În ceea ce priveşte sursa de finanţare a suprataxei datorată către Administraţia Fondului de Mediu, documentaţia întocmită de funcţionarii Primăriei Craiova susţine că banii trebuie să vină de la populaţie, pentru că „e normal”, având în vedere că tot serviciul de salubrizare este finanţat în acest fel. „Actul normativ care reglementează această taxă prezintă şi anumite neclarităţi, în sensul în care această taxă în cuantum de 80 de lei trebuie să fie achitată către Administraţia Fondului pentru Mediu de către proprietarii depozitelor sau administratorii acestora. În situaţia în care tot serviciul de salubrizare este finanţat prin taxe colectate de autorităţile administraţiei publice locale de la populaţie, este normal ca şi această taxă de depozitare să fie încasată tot de la populaţie. În situaţia în care această taxă ar cădea doar în sarcina proprietarului sau administratorului de depozite, ar conduce la un blocaj financiar pentru aceşti operatori, niciun operator sau proprietar de depozit nefiind în măsură să suporte acest cost suplimentar din bugetul propriu”, se arată în raport.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ