Planul de restricţii şi folosire a apelor în perioadele secetoase, în Vâlcea

0

În activitatea practică de gospodărire a apelor, un loc important îl ocupă caracterizarea regimurilor de folosire a resurselor de apă şi stabilirea situaţiilor când trebuie aplicate restricţii în satisfacerea cerinţelor de apă, conform Planului de restricţii în Bazinul Hidrografic Olt, aprobat de Comitetul de Bazin. Planul de restricţii are ca obiect stabilirea restricţiilor temporare în folosirea apelor în situaţiile când din cauze obiective (secetă/calamităţi naturale) debitele de apă contractate nu pot fi asigurate tuturor folosinţelor. Pe teritoriul judeţului Valcea nu este necesară, până la această dată, aplicarea de restricţii de apă conform prevederilor “Planului de restricţii şi folosire a apei în periodele deficitare”, utilizatorii de apă cuprinşi în Planul de restricţii, care au surse de alimentare de suprafaţă, având debitele de apă necesare. Acumularea Brădişor, care constituie sursa importantă de alimentare cu apă a localităţilor din judeţul Vâlcea, asigură volumele de apa necesare fără restricţii. Precizam că, pe teritoriul judeţului Vâlcea, în comuna Bărbăteşti, ce nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, ci doar de surse individuale, o fântână este secată în satul Negruleşti şi câte două secate în Bodeşti şi Bărbăteşti. Din analiza datelor hidrologice de la staţiile hidrometrice din ultimele doua săptămâni, când regimul precipitaţiilor a fost foarte scăzut în bazinului Oltului inferior, se constată faptul că la toate staţiile hidrometrice valoarea debitelor zilnice s-a situat sub debitele medii lunare multianuale. Pe afluenţii din judeţul Vâlcea situaţia hidrologică a înregistrat valori ale debitelor zilnice sub valorile medii lunare multianuale la toate staţiile hidrometrice, astfel, pe Olăneştila Râmnicu Vâlcea – 34%, Bistriţala Băbeni – 27%, Luncavăţ la Şirineasa – 20%, Pesceana la Suteşti – 11%, Olteţla Otetelis – 26%, Cernala Măciuca – 10%, fapt ce are drept consecinţă reducerea rezervelor de apă din acumulări cu efecte economice imediate. Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea monitorizează în continuare evoluţia situaţiei surselor de apă la folosinţe şi va dispune imediat ce impune situaţia măsuri ce decurg din “Planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare”.
Biroul de presă al ABA Olt

Facebook Comments

DISTRIBUIȚI
Articolul următorAnunț mediu

LĂSAȚI UN MESAJ