Anunț public

0

Nr. 22/12.06.2024

S.C. Herman S.R.L., titular al proiectului  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire hala parter pentru producție hrana animale de companie, sat Bratovoesti” propus a fi amplasat în Comuna Bratovoesti, sat Bratovoesti, Nr. 520, Judetul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni -joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00- 14, 00 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Facebook Comments