Anunț

0

Anunţ public elaborarea primei versiuni a Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Filiași pentru perioada 2024-2030 UAT ORAȘ FILIAISI anunţă elaborarea primei versiuni a Strategiei Integrata de Dezvoltare Urbană a Orașului Filiași pt 2024-2030 şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş nr. 1, Craiova, jud. Dolj de luni –joi între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Aviz de Mediu/Anunţuri publice şi la sediul titularului UAT oraș Filiași, B-dul Racoveanu, Nr. 160, județul Dolj.
Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

Facebook Comments