APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Govora, Centrul Exploatare Vest:

0
  • 1 post instalator
  • 1 post lăcătuş mecanic

  Concursul constă în susţinerea probei practice şi a interviului de verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria pentru care candidaţii deţin calificare şi se va desfăşura în cadrul Sectorului reţele apă situat în Rm. Vâlcea, str. Popa Şapcă nr.4, în data de 23.05.2024, ora 1100.

Data-limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.05.2024 ora 1500, la Registratura societăţii APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul resurse umane, salarizare şi arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530 şi vineri orele 0700 – 1300.

Facebook Comments