APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a postului vacant de lăcătuş mecanic  în cadrul  Sectorului staţie de epurare ape uzate, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea

0

Concursul constă în susţinerea probei practice şi a interviului pentru verificarea aptitudinilor şi  cunoştinţelor profesionale în  meseria  pentru care candidaţii deţin calificare şi se va  desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Apă, situat în Rm. Vâlcea,  str. Popa Şapcă nr.4., în data de  23.05.2024, ora 1200.

Data-limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este  16.05.2024 ora 1500, la Registratura societăţii APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul resurse umane, salarizare şi arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530  şi  vineri orele 0700 – 1300.

Facebook Comments