ANUNŢ

0

COMUNA CERNĂTEŞTI anunță publicul interesat asupra deciziei de încadrare emisă de APM Dolj pentru planul „Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă 2021-2027” – Localitatea Cernăteşti, judeţul Dolj. Planul nu necesită evaluare de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvate, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Documentația care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 08:00-16:30 şi vineri între orele 08:00-14:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr. 1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media.

Facebook Comments