Seceriş de iarnă prin organigramele unităţilor subordonate Primăriei Craiova
Cod galben spre roşu de austeritate bugetară

La aproximativ o lună de la vizita la Craiova a premierului Marcel Ciolacu, „Ce tăieri, nu tăiem nimic!”, apar pe ordinea de zi a Consiliului Local Municipal şi primele tăieri. Sau creşteri negative, dacă preferaţi. Edilii purced la defrişat organigramele entităţilor din subordine, câteva sute de posturi vacante fiind, în primă fază, desfiinţate, în regim de urgenţă „pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung”. Pe termen scurt, se găsesc însă bani pentru majorarea cheltuielilor salariale în primărie.

0

Primul set curprinde patru unităţi din ograda Primăriei Craiova, care pierd, cumulat, peste 200 de posturi din organigrame. Pentru fiecare caz în parte, edilii au pregătit câte un proiect de hotărâre introdus, peste ordinea de zi, în dezbaterea consilierilor locali la şedinţa din 29 noiembrie. Motivul, alinierea la ultimele norme guvernamentale în materie, după cum explică în rapoartele anexate proiectelor funcţionarii Primăriei Craiova: „În Monitorul Oficial nr. 977/27.10.2023 a fost promulgată Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung. Conform art. XXXII din actul normativ menţionat mai sus „Posturile vacante existente la nivelul structurilor organizatorice ale operatorilor economici la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, pentru care nu au fost declanşate procedurile pentru ocuparea acestora, se ocupă prin concurs sau potrivit metodologiei existente la nivelul operatorilor economici pe baza hotărârii consiliului de administraţie, în limita maximă a 7,5% din posturile vacante existente până la sfârşitul anului 2023”.

Termo Urban arde posturile de fochişti din organigramă

Prima pe listă în ordinea numărului de posturi desfiinţate este societatea de distribuţie a agentului termic, de unde dispare grosul de posturi vacante. „Prin adresa nr. 11288/23.11.2023, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 172/23.11.2023, S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. a solicitat aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale acesteia. În prezent, în cadrul S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. există 181 posturi vacante. Respectând prevederile art. XXXII alin. 2 din Legea 296/2023 la data intrării în vigoare a prezentei legi se desfiinţează un număr de 167 posturi după cum urmează:  3 posturi de conducere şi anume postul de director tehnic, postul de şef Birou resurse umane şi postul şef Serviciu contorizare–facturare şi 164 posturi de execuţie astfel”. Trebuie spus că majoritatea posturilor vacante la care renunţă Termo Urban o reprezintă 132 de   posturi de fochişti/operatori punct termic. Sunt însă şi excepţii, 14 la număr potrivit documentaţiei remise aleşilor locali. „Potrivit prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, vor fi exceptate de la desfiinţare un număr de 14 posturi”, se arată în raport. Printre cele „norocoase”, un post de director tehnic şi unul de şef serviciu.

69 de posturi măturate de la Salubritate

Un alt proiect de hotărâre are în vedere organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., unde sunt jertfite pe altarul „sustenabilităţii financiare a României pe termen lung”, majoritatea dintre acestea fiind rezervate măturătorilor stradali.  „Structura organizatorică actuală a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. are aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 303/2023, un număr total de 622 de posturi (9 posturi de conducere şi 613 posturi de execuţie). La nivelul S.C. Salubritate Craiova S.R.L., la data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, au fost identificate un număr de 75 de posturi vacante supuse desfiinţării. (…) Având în vedere dispoziţiile art. XXXII alin. 1 din actul normativ mai sus menţionat, prin aplicarea procentului de 7,5% asupra posturilor vacante, rezultă 6 (şase) posturi care urmează a fi exceptate de la desfiinţare. Noua structură organizatorică supusă aprobării va avea un număr de 553 de posturi, dintre care 7 posturi vor fi de conducere şi 546 de posturi de execuţie”, se arată în raportul înaintat consilierilor locali craioveni pentru şedinţa ordinară din luna noiembrie.

Personalul medical scapă turma

Mai ieftin scapă Serviciul Public Management Spitale şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, care are în aparatul propriu un număr de 231 de posturi, dintre care 5 posturi contractuale de conducere şi 226 de funcţii contractuale de execuţie. Asta pentru că majoritatea posturilor vacante sunt din domeniul medical şi scapă astfel de coasa austerităţii. „Din numărul total de posturi de 231, Serviciul Public Management Spitale şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova are un număr de 37 posturi vacante, din care 29 de posturi sunt aferente personalului medico-sanitar. Având în vedere prevederile Legii nr. 296/2023, art. XVII, alin. (1) şi alin. (5) conform cărora „Posturile vacante din statele de funcţii aprobate conform legii la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia celor din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale şi subdiviziunilor acestora, se desfiinţează. Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) posturile care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se regăsesc într-una din următoarele categorii: j) posturile aferente personalului medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare.” Astfel, la nivelul Serviciului Public Management Spitale şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova se desfiinţează un număr de 8 posturi”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova.

La fel şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, care are 9 posturi vacante, printre care a identificat însă patru unice, aşa că renunţă la doar cinci poziţii din organigramă.

Comisii de tăiat fonduri la toate unităţile

Trebuie spus că operaţiunea de ciuruire a organigramelor nu e ultima din seria austerităţii declanşate în administraţia locală. Pe modelul comisiilor „de tăiat hârtii” înfiinţate pe vremuri, la nivel central, pentru debirocratizare, toate consiliile de administraţie sau adunările generale ale societăţilor şi regiilor din subordinea primăriei devin, până la noi ordine, comisii de tăiat fonduri.  Un număr de proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu local din noiembrie au în vedere chiar acest lucru. Acestea prevăd, în format standard „mandatarea reprezentantului municipiului Craiova (…) pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung” şi împuternicirea managerilor/directorilor/asociaţilor „să îndeplinească procedurile şi formalităţile specifice în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung”.

Şi totuşi există… mărire

sursa foto: www.facebook.com/TargdeCraciunCraiova

De rafala de ordonanţe de austeritate a Guvernului n-a scăpat nici Serviciul de imagine al Primăriei Craiova, care pusese deoparte câteva sute de mii de lei pentru Târgul de Crăciun. Sumă la care se renunţă acum prin proiectul de rectificare de buget supus votului în CLM la proxima şedinţă. „Prin art. I din Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative se precizează că în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile şi autorităţile publice locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, nu pot finanţa din fonduri publice, cu excepţia celor provenite din donaţii şi sponsorizări, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competiţii locale, festivităţi, sărbători tematice, dar fără a se limita la acestea. Astfel, prin adresa nr.390808/13.11.2023, Serviciul imagine propune disponibilizarea sumei de 440,00 mii lei bugetată pentru organizarea programului „Târgul de Crăciun 2023”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova.

Probabil plictisiţi de atâtea tăieri, edilii au găsit resurse şi pentru ceva majorări. Una dintre ele are ca obiect, coincidenţă, propriul fond de salarii, care creşte potrivit propunerii de rectificare de buget cu ceva mai mult de 4 milioane de lei. „Prin nota de fundamentare nr.395175/2023, Serviciul resurse umane propune suplimentarea cu suma de 3.300,00 mii lei a cheltuielilor de personal pentru plata salariilor până la finele anului şi cu 855,00 mii lei pentru achitarea hotărârilor judecătoreşti, definitive şi irevocabile”, se arată în raportul anexat proiectului de hotărâre.

Facebook Comments