Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

0

APAVIL SA, titular al proiectului: „Extindere reţea de canalizare menajeră şi racorduri”, propus a fi realizat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Copăcelu şi str. Depozitelor, jud. Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

  1. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu nr. 6, municipiul Râmnicu Vâlcea, în zilele de luni-vineri, orele 09:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmvl.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea.

Facebook Comments