Președintele Autorității Vamale Române, prezent la seminarul pe tema comerțului electronic, organizat la Madrid

Președintele Autorității Vamale Române, Ion Cupă, participă la „Seminarul la nivel înalt în domeniul comerțului electronic în cadrul reformei Uniunii Vamale“, organizat la Madrid, În perioada 17-18 octombrie, de către Departamentul Spaniol de Vamă și Accize al Agenției Spaniole de Administrare Fiscală. Reuniunea are loc în contextul în care Spania deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

0

Pe parcursul seminarului, găzduit de Academia de arte frumoase „San Fernando“ din Madrid, au fost dezbătute, din perspectivă strategică, cele mai bune modalități de abordare a provocărilor comerțului electronic în cadrul reformei Uniunii Vamale propusă de Comisia Europeană. Reprezentanți ai Comisiei Europene și ai unor state membre, ale părților interesate relevante, precum platforme, companii de curierat rapid, asociații ale consumatorilor, IMM-uri ori operatori poștali au împărtășit experiențe și viziuni în domeniul comerțului electronic și au dezbătut teme legate de pachetul de reformă.

Președintele Autorității Vamale Române a reconfirmat poziția României cu privire susținerea pentru reforma sistemului vamal și instituirea a doi factori-cheie, anume Autoritatea Vamală a UE și Platforma de date vamale a UE. Obiectivele în domeniu ale autorității vamale din România vizează:
– stabilirea unui cadru de cooperare consolidat și mai eficace pentru reglementarea uniunii vamale, bazat pe un nou parteneriat între autoritățile vamale din UE, între sectorul vamal și întreprinderi și între autoritățile vamale și celelalte organisme de aplicare a legii (autorități fiscale, de supraveghere a pieței etc.)
– aplicarea uniformă a măsurilor specifice, care să asigure consolidarea gestionării riscurilor la nivelul UE și național, dar și controale armonizate, în scopul protejării intereselor financiare ale Statelor Membre și ale UE (conform competențelor) la frontierele externe ale Uniunii.

La întâlnirea din capitala Spaniei a mai participat, din partea AVR, și Dragoș Mihai – șef al Serviciului Monitorizare Comerț Electronic din cadrul Direcției Generale Managementul Riscului și Investigații Vamale.

Facebook Comments