RAADPFL Craiova își angajează „ajutor de câine lup“ la comisia de licitație

Regia din subordinea primăriei și-a prins urechile în licitația pe care o planifică de la începutul anului și caută ajutor în exterior să o învețe cum să cumpere o linie de fabricare a brichetelor din resturi vegetale.

0

RAADPFL Craiova tocmai ce a publicat în sistemul electronic de achiziții publice un anunț conform căruia solicită „Servicii de consultanță în achiziții publice în vederea sprijinirii activității comisiei de evaluare și soluționare a contestațiilor, prin expert cooptat-domeniul tehnic, în cadrul procedurii de achiziție CN 1058824”. Potrivit anunțului postat de regie, e vorba despre serviciile unui expert tehnic necesar pentru bunul mers al unei alte proceduri de atribuire, una deja demarată: „Servicii expert tehnic pentru colaborare ca expert cooptat în cadrul unei proceduri de licitatie publică privind ACHIZIȚIA CU MONTAJ – SISTEM COMPLET PRODUCERE BRICHETE DIN RESTURI VEGETALE PENTRU FOC, respectiv emiterea unui raport de specialitate în acest sens. Achiziție în baza referatului nr.29827/16.08.2023, Invitația de participare nr.32900/11.09.2023”.

Prețul consultanței, dublat în zece zile

Cu alte cuvinte, după ce a dat drumul la licitația pentru achiziția liniei de produs brichete, RAADPFL Craiova și-a dat seama că nu e în stare să ducă la bun sfârșit prin forțe proprii procedura de achiziție publică. Așa că, după o scurtă analiză de personal, își face autorcritica. „Având în vedere faptul că entitatea contractantă nu are suficient personal de specialitate în domeniu cât și urgența cu care trebuie realizată această atribuire, numirea expertului cooptat este necesară pentru a acoperi partea de analiză tehnică a ofertelor în concordanță cu cerințele impuse prin documentația de atribuire. Este necesară sprijinirea activității comisiei de evaluare prin desemnarea unui specialist extern numit expert cooptat pe domeniul tehnic precum și sprijinirea în vederea elaborării de puncte de vedere, întâmpinări în cazul depunerii unor contestații – plângeri în cadrul procesului de evaluare a ofertelor până la soluționarea acestora, respectiv până la data încheierii contractului de furnizare. Pentru că evaluarea ofertelor ce vor fi depuse în cadrul procedurii de achiziție necesită o expertiză aprofundată de natură tehnică, entitatea va desemna pe lângă comisia de evaluare o persoană, care expert tehnic având calitatea de expert cooptat, expertul cooptat va participa la întâlnirile ședinței de evaluare, evaluarea ofertelor se va face inclusiv la sediul entității contractante”, se arată în anunțul postat în sistemul electronic de achiziții publice. Pentru serviciile de consultanță solicitate RAADPFL pune la bătaie suma de 10.000 de lei, conform anunțului datat 11 septembrie. De menționat că regia din subordinea primăriei nu e la prima tentativă să-și găsească expert cooptat ca să nu se frigă la licitația pentru linia de brichete. Un anunț publicitar similar fusese publicat în sistemul electronic încă din data de 1 septembrie, suma oferită la acea dată fiind de numai 5.000 de lei.

Se caută expert discret pentru comisia de evaluare a regiei

Potrivit anunțului publicat de RAADPFL, expertul cooptat va verifica și evalua elementele ofertei tehnice, va verifica conformitatea tuturor elementelor, propunerilor tehnice cu cerințele impuse în documentația tehnică și eventualele clarificări, răspunsul la calificări și răspunsul consolidat atașat anunțului de participare publicat în SEAP, va analiza toate documentele depuse de ofertanții participanți la procedură în cadrul propunerilor tehnice, adică mai toată treaba ce revine de obicei comisiei de evaluare. Expertul cooptat, arată docmentația postată de regie, nu are drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, „însă are obligația de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice asupra cărora își exprimă punctul de vedere pe baza propriei expertize pe care o deține”. Acesta are însă și o serie de interdicții: „Expertului care efectuează analiza propunerilor tehnice depuse de ofertanți care fac obiectul achiziției îi este interzis să contacteze din propria inițiativă ofertanți în timpul procesului de evaluare a propunerilor tehnice sau după încheierea acestora, să facă orice declarații publice cu privire la sau în legătură cu activitățile derulate în baza acestui contract și/sau informațiile obținute ca urmare a derulării acestui contract, să-și însușească, să utilizeze, să multiplice în vederea valorificării sau utilizării ulterioare personal sau de către o terță parte documente tipărite sau în format electronic utilizate în desfășurarea procesului de analiză”.

Licitație de 2 milioane de lei pentru vreascurile RAADPFL

Trebuie spus că licitația pentru „achiziție cu montaj și punere în funcțiune– linie completă producere brichete din resturi vegetale pentru foc” se coace de mult la nivelul RAADPFL. Conducerea regiei a cerut aprobare pentru ea încă din primele luni ale anului, la vremea aprobării bugetelor, obținând girul consiliului local pentru contractarea unui împrumut în acest sens. În primăvară, RAADPFL și-a continuat demersurile, inițiind o procedură de consultare a pieței în vederea demarării licitației. Aceasta a fost lansată în cele din urmă la mijlocul lunii august, cu doar două săptămâni înainte ca mai-marii regiei să-și dea seama că propria comisie de evaluare nu face față și are nevoie de consultanți. Pentru achiziția și montajul liniei de produs brichete, unitatea din subordinea Primăriei Craiova pune la bătaie ceva mai mult de 2 milioane de lei. „Conform caiet de sarcini nr.29961/17.08.2023. Având în vedere cantitatea mare de resturi vegetale colectate de către unitatea noastră de pe domeniul public, în lunile de primăvară, vară și toamnă, se dorește valorificarea acestora prin obținerea de brichete, fapt care va conduce la o dezvoltare economică a regiei. Obiectivul general al procedurii de achiziție mai sus menționate este de a asigura achiziţionarea de produse necesare activității specifice sectorului Mobilier Urban din cadrul unității noastre. Linia – sistemul complet de producere brichete de foc din resturi vegetale este compus din : – tocător resturi vegetale – sistem de antrenare a resturilor vegetale tocate în vederea eliminării fenomenului de pietrificare și prevenirea fenomenului de autoaprindere; – snec de alimentare uscător cu resturi vegetale tocate din depozit dotat cu selector resturi vegetale tocate; – uscător resturi vegetale tocate; – circuit tubulatură pentru transfer cipsuri uscate în moara-rafinator sau moara cu ciocănele – buncăr stocare cipsuri tocate (rumeguș) – presa de brichete; – mașina de ambalat brichete. – diverse alte echipamente, materiale”.

Facebook Comments