1,3 milioane pentru piața Brazda lui Novac

SC Piețe și Târguri Craiova SRL a demarat procedura de achiziție publică pentru modernizarea pieței din cartierul craiovean, licitând la pachet proiectarea și execuția obiectivului. În paralel, SRL-ul municipal al piețelor caută și bani pentru finanțarea obiectivului, dorind să contracteze un credit care să acopere cea mai mare parte din suma necesară.

0

Anunțul pentru „Servicii de proiectare și execuția de lucrări aferente obiectivului de investiţii Construire hală metalică Piața Brazda lui Novac (PT, DE și Execuție) conform cerințelor caietului de sarcini nr. 5060/27.03.2023 și Studiului de Fezabilitate”, a fost postat de SC Piețe și Târguri Craiova SRL în sistemul electronic de achiziții publice la finele săptămânii trecute, pe data de 12 mai. SRL-ul municipal a optat pentru o procedură simplificată, cu termenul de depunere a ofertelor stabilit pentru prima decadă a lunii iunie. Potrivit documentației întocmite de reprezentanții piețelor,  obiectivul general este îmbunătățirea condițiilor pentru comercianții și clienții pieței, astfel încât activitatea de vânzare să se poată desfășura pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteo, asigurând astfel o creștere a profitului pieței. „Având în vedere că în condițiile prezente se pune accentul pe respectarea condițiilor sanitare de acces în spațiile publice, în special cele aglomerate, se impune modernizarea, refacerea integrală a spațiului existent, adaptat condițiilor curente. În cadrul strategiei, SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL urmărește ridicarea nivelului de calitate al activității desfășurate la exigențele normativelor actuale în vigoare, respectiv Legea nr.10/1995 republicată, se propune construirea unui spațiu compact, modern, dotat și echipat corespunzător cerințelor sociale actuale în vederea desfășurării în condiții optime a activității de comercializare produse agroalimentare în orice sezon”, precizează anunțul de participare publicat de reprezentanții SRL-ului din subordinea Consiliului Local Municipal.

Modernizare în 13 luni pentru piața din Brazdă

În ce privește modernizarea pieței din Brazdă, s-a optat pentru ridicarea unei hale pe structură metalică, construcție considerată mai ieftină și mai rapid de realizat de către mai-marii piețelor. De altfel, întregul contract scos la licitație de SC Piețe și Târguri Craioiva SRL are o durată de numai 13 luni, din care 7 luni sunt alocate execuției efective. „Piața nou-propusă va fi realizată din structură metalică tip HEA și IPE, variantă ce implică niște costuri mai reduse, în comparație cu sistemul structural din elemente prefabricate din beton armat. Durata prestării serviciilor de proiectare şi a executarii lucrărilor este de 13 luni (termen maxim -7 luni pentru execuție+recepție și 6 luni pentru proiectare și obținere Autorizație de Construire) şi este stabilită de autoritatea contractantă ca incluzând toate etapele necesare finalizării obiectivului de investiții conform graficului orientativ de realizare a investiției de la pct. 10 din caietul de sarcini nr. 5060/27.03.2023”, se arată în documentația de atribuire. Valoarea totală estimată a contractului scos pe piață de SRL-ul municipal este de 1.269.288 de lei.

Lucrarea finanțată din credit

În paralel cu licitația pentru execuția lucrărilor, SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a demarat și procedura de achiziție pentru contractarea unui credit din care să finanțeze contractul. Societatea piețelor vrea să împrumute peste 1 milion de lei pentru a-și realiza hala din Brazda lui Novac. Măsura fusese în prealabil aprobată de Consiliul Local Municipal la una dintre ședințele precedente. „Se aprobă accesarea, de către SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, a unui credit pentru investiţii, necesar achitării lucrărilor şi serviciilor pentru investiţia Construire hală metalică – Piaţa Brazda lui Novac (PT+DE+execuţie), în valoare de 1.061.000 lei, ce se va rambursa pe o perioadă de maxim 36 luni şi garantarea acestuia cu următoarea garanţie: ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise la creditor”, prevedea proiectul de hotărâre votat de consilierii locali craioveni.

Facebook Comments