Educația – cea mai importantă avuție a națiunii

0

De peste 20 de ani, în România există o permanentă preocupare pentru reformă, în toate domeniile. Totuși, nicăieri acest concept nu a fost mai mult vehiculat decât în domeniul educației. Sistemul de învățământ, programele de studii, statutul cadrelor didactice, absolut toate componentele care alcătuiesc acest domeniu au trecut prin transformări și reașezări succesive. Percepția generală este însă aceea că rezultatul se lasă mereu așteptat.

Investiția în educație nu se rezumă doar la construcții și echipamente, deși acestea sunt, în mod evident, indispensabile unui proces educațional de succes. Investiția în educație este o investiție în oameni, în elevi, studenți, profesori și părinți. Este mai degrabă un amplu parteneriat național, pentru că educația este, în cele din urmă, cea mai de preț avuție a unei națiuni.

Ne dovedesc acest lucruri, în mod particular, statele Europei occidentale și nordice, care au înțeles că un sistem de învățământ funcțional și eficient este garanția dezvoltării și bunăstării, la nivel economic, social și cultural. Prin sistemul educațional – aici înțelegând nu doar școala instituționalizată, ci și familia și comunitatea extinsă – se transmit și se cultivă valori, se construiesc caractere și se deschid noi și noi perspective de creștere.

Avem nevoie să readucem educația în prim-planul preocupărilor societății, în fruntea listei de priorități ale decidenților politici. Nu doar prin pachete de legi, ci printr-o abordare generală care să reflecte o înțelegere corectă a educației ca tezaur al națiunii, iar nu ca un simplu capitol de cheltuieli bugetare. Avem nevoie ca școala să-și recâștige respectul la nivel social, ca profesiile didactice să fie stimate și apreciate, ca familiile și comunitățile să considerare educația un pilon esențial al dezvoltării. Este nerealist să credem că toate acestea se pot petrece printr-un simplu cadru legislativ, oricât de bine conceput ar fi el. De aceea, obiectivul trebuie să fie o schimbare de atitudine și de mentalitate, care începe cu fiecare dintre noi și care ajunge să contureze tabloul general al unei națiuni care prețuiește și valorizează educația.

Deputat Alin Stoica

Facebook Comments