APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a unui post de laborant chimist în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate – Laborator Staţie Epurare Călimăneşti

0

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului şi a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:

  • proba scrisă va avea loc în data de 29.12.2022, ora 1100 la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;
  • proba practică şi interviul vor avea loc în data de 05.01.2023, ora 0900, în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate al societăţii APAVIL SA,  situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.

Data-limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este  21.12.2022, ora 1500, la Registratura societăţii APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul resurse umane, salarizare şi arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530  şi  vineri orele 0700 – 1300.

Facebook Comments