Vâlcea: Binecuvântare Arhierească pentru credincioşii Parohiei Stupărei

„Sfântul Ioan Botezătorul ne încredinţează de faptul că fără mărturisire şi pocăinţă nimeni nu poate primi cuvintele dumnezeieşti şi, cu atât mai mult, nu este vrednic să-L primească pe Mântuitorul Hristos”, a accentuat Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Parohia Stupărei din Protoieria Râmnicu Vâlcea, unde a binecuvântat cu agheasmă noul lăcaş de cult.

0

Înaltpreasfinţia Sa a reliefat totodată că „Sfântul Ioan Botezătorul a încheiat şirul profeţilor Vechiului Testament, a căror misiune era şi aceea de a întoarce poporul ales, ori de câte ori se depărta de adevăratul Dumnezeu şi de o vieţuire morală, la adevărata credinţă şi dreaptă vieţuire.

El nu a fost doar un predicator care avea această îndrăzneală de a-l mustra pe rege, ci un om care şi-a conformat voinţa sa voii lui Dumnezeu care „aceasta este: sfinţirea” (I Tesaloniceni IV, 3).  A iubit postul, rugăciunea şi privegherea întocmai ca toţi aceia care au ales calea virtuţii, în smerenie şi ascultare de Dumnezeu, şi au trăit „ca nişte necunoscuţi, deşi bine cunoscuţi; ca nişte întristaţi, dar pururea bucurându-ne; ca nişte săraci, dar pe mulţi îmbogăţind; ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc” (II Corinteni VI, 9-10). De aceea, viaţa aleasă a Sfântului Ioan a devenit chip al sfinţeniei pe care întreg poporul o recunoştea.

Păcatele şi nelegiuirile Regelui Irod Antipa, care a luat în palatul său pe Irodiada, soţia fratelui său Filip, au dus la învârtoşarea inimii sale, pervertindu-i voinţa şi judecata asupra sfinţeniei Sfântului Ioan Botezătorul care l-a mustrat public: „Nu îţi este îngăduit să iei pe soţia fratelui tău”.  

Necumpătat la ziua sa de naştere şi ameţit de băutură, Irod a promis fiicei Irodiadei că-i va da orice îi cere până la jumătate din regat. Aceasta, neştiind ce să ceară, a întrebat-o pe Irodiada care, gândind că moartea Sfântului Ioan Botezătorul va aduce linişte conştiinţe sale întunecate de păcate, a îndemnat-o să ceară acest lucru, pentru că niciun bun pământesc, nici slava lumii nu a putut aduce linişte conştiinţei Irodiadei, „chinuită” de noianul păcatelor şi de cuvântul mustrător al Sfântului Ioan.

Observăm, aşadar, că păcatul aduce întuneric în mintea şi în inima omului, şi învăţăm că harul lui Dumnezeu este cel care alungă întunericul necunoştinţei, dar şi întunericul imoralităţii şi al urii dintre oameni. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „omul virtuos străluceşte ca şi cum ar fi scăldat de razele soarelui, ba încă mai strălucitor chiar decât razele soarelui”.

Suntem chemaţi ca prin viaţa noastră aleasă şi sfântă să arătăm şi celor din jurul nostru calea către Dumnezeu ”, a încheiat Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie.

Facebook Comments