COMUNICAT DE PRESĂ: PRIVIND FINALIZARE PROIECT: „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID 19, DE CĂTRE SCJUC”, PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, COD SMIS 2014+ 140095”

0

Facebook Comments