Două oferte pentru Corniţoiu, una pentru stadion
Licitaţiile Primăriei Craiova, la loc cu verdeaţă

Două calde, una rece, la licitaţiile Primăriei Craiova cu privire la zone verzi/locuri cu verdeaţă. Edilii au ofertanţi pentru două dintre obiectivele scoase recent la mezat: gazonul de pe „Ion Oblemenco” şi reabilitarea Parcului Corniţoiu. Licitaţia pentru extinderea Cimitirului Craiova Nord a murit însă cu zile, nebăgată în seamă de vreun amator.

0

Primăria punea la bătaie, la începutul lunii iulie, nu mai puţin de 9,1 milioane de lei pentru extinderea cimitirului din nordul oraşului, suma fiind alocată pentru „servicii de proiectare, asistenţa tehnică şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii: Construire Cimitir Craiova Nord, etapa II, str. Aleea 4 Şimnic, nr. 26, T4, P53 (P.T. şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuţie)”. Termenul de depunere a ofertelor a expirat recent, iar în sistemul electronic de achiziţii publice licitaţia figurează ca anulată. Motivul: lipsa de interes a ofertanţilor, nicio ofertă nefiind depusă în  termen util. Cel mai probabil, procedura de achiziţie publică va fi reluată de municipalitate, nevoia de locuri de veci fiind una stringentă la nivelul Craiovei, după cum se arată în documentaţia de atribuire. „Cimitirul Craiova Nord face parte din reţeaua de 4 astfel de lăcaşuri, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova (RAADPFL). Cimitirul Craiova Nord a fost înfiinţat în anul 2000 având iniţial o suprafaţă de 4,57 ha, iar ulterior datorită numărului mare de concesionări, cimitirul s-a mai extins cu o suprafaţă de aproximativ 1 ha. Având în vedere faptul că rata mortalităţii este în creştere, se impune înfiinţarea Cimitirului Craiova Nord etapa a II-a cu respectarea condiţiilor legale şi avizelor/ acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism ataşat prezentului caiet de sarcini. Astfel, se propune extinderea Cimitirului Craiova Nord prin suplimentarea suprafeţei de teren destinată înhumării, construirea unei Săli de ceremonii funerare-capelă şi a unui pavilion administrativ”.

Invazie de ofertanţi în Corniţoiu

O soartă ceva mai bună a avut-o un alt proiect din zonă. Este vorba despre licitaţia pentru reamenajarea zonei Corniţoiu, la care s-au înghesuit nu mai puţin de 13 firme. Ofertele sunt numai două, dar fiecare dintre ofertanţii principali a simţit nevoia să-şi aducă alături câte trei, respectiv opt subcontractanţi sau terţi susţinători, ca să facă faţă diverselor tipuri de lucrări presupuse de proiectul municipal. „Parcul Corniţoiu este la momentul actual un spaţiu viran insalubru pe care lipsa investiţiilor a permis apariţia vegetaţiei spontane cu o dezvoltare puternică favorizată şi de condiţiile de teren caracterizate prin declivităţi accentuate, existenţa unor izvoare (zona str. Pârâului), teren pe alocuri mlăştinos generat de prezenţa izvoarelor şi a pânzei freatice (spre str. George Enescu), iar spre strada Toporaşi o platformă relativ plană neamenajată. Prin prezentul proiect se propune valorificarea zonei prin amenajarea unui spaţiu coerent din punct de vedere peisagistic şi crearea de funcţiuni privind petrecerea timpului liber prin conectarea străzilor Pârâului, Toporaşi, George Enescu ş.a.m.d., fiind prevăzute lucrări de amenajare a acceselor şi promenadă (în mod special în zona străzii Pârâului), alei, platforme pentru amenajarea de locuri de joacă (în zona str. Toporaşi) pentru diferite grupe de vârstă, amenajări peisagistice prin plantări de arbori şi arbuşti pentru creşterea impactului vizual şi valorificarea poziţiei spaţiului verde, pentru creşterea calităţii vieţii”, se arată în documentaţia postată de edili în sistemul electronic de achiziţii publice. Procedura a fost lansată în aceeaşi zi cu cea pentru extinderea cimitirului, în data de 1 iulie, aflându-se acum în stadiul evaluării ofertelor. Primăria a alocat acestui proiect peste 7,9 milioane de lei.

Edilii au făcut ceva progrese şi la licitaţia pentru schimbarea gazonului de pe stadionul de fotbal, chiar dacă interesul firmelor de profil nu a fost aşa de mare. Un singur ofertant s-a prezentat cu ofertă concretă. Este vorba despre SPORTS FIELDS din Bucureşti, societatea care a montat recent gazonul de pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală şi care a asigurat mentenanţa terenului de pe Arena Naţională la meciurile disputate în acest an la Campionatul European.

Facebook Comments