LUCRĂRI DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 06 – 12 martie 2021

0

APAVIL SA a desfăşuratşi în perioada06 – 12 martie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Calea lui Traian, Abatorului și Stolniceni intersecție cu Colonie Nuci.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Alexandru Sahia și Ferdinand.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a înlocuit hidrant subteran pe strada Stolniceni intersecție cu strada Colonie Nuci;
  • s-a identificat racord canalizare menajeră pe strada Mircea Buciu;
  • s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe străzile Petrișor și Matei Basarab;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

                 REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Iorga – blocurile A25, A26 și A94, strada Ferdinand, strada I. C. Brătianu – blocurile A64 și A65, strada Rapsodiei, strada Calea lui Traian – blocurile K și L, strada Kalamata, strada Libertății, strada Marin Preda, strada Nichita Stănescu, strada Luceafărului – blocurile A1 și A18, strada Petrișor – blocurile P5 și P10, strada Marin Sorescu – blocul A38/I, Aleea Zorelelor – blocul C18, Aleea Bradului – blocul C1, strada Știrbei Vodă – blocului P1, strada Mircea Buciu, strada Iancu Pop, strada Izvorului, strada I. L. Caragiale – blocul A28/I, Aleea Melodiei – blocurile N9 și N10,  strada General Magheru – blocul C1, Aleea Panseluțelor – blocurile C23 și C32 și bulevardul Pandurilor – blocul A7.

18 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 18 de apometre, dintre care 15 verificate și înlocuite și 3 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 12 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 10 avize de amplasament și 3 avize tehnice.

Facebook Comments