PROGRAM PENTRU 2020-2024

0

Investiții mari în infrastructura de utilități ( Gaze naturale, drumuri, poduri, apă, canal, mediu)

1.Promovarea unei lucrări de introducere gaze naturale în comuna noastră prin programul cu fonduri europene, POIM-axa 8 ( Program Operațional Infrastructură Mare), în parteneriat cu o altă localitate ( sau cu 2 localități), pentru ca proiectul să aibă îndeplinite condițiile de eligibilitate ( minim 1.000 de branșări inițiale, distanță maximă a celui mai îndepărtat branșament față de SRM, materiale noi de ultimă generație). „Bătălia” pentru promovarea unui astfel de proiect este crâncenă, iar Șirineasa a pierdut ” primul tren”, întrucât un sfert din miliardul de euro dat de UE programului pentru România a fost alocat în acest an pentru localitățile cu primari care știu să se asocieze și să facă proiecte europene.

2.Asfaltarea restului de ulițe neasfaltate în lungime totală de aproximativ 9 Km pe unul din programele aflate în derulare respectând strict condițiile de eligibilitate (toate ulițele să fie cuprinse în domeniul public, iar prețul asfaltării să fie unul corect, nu unul foarte mare).

3 Construcția de șanțuri dalate de-a lungul DJ 677 F Slăvitești-Șirineasa-Popești în zonele cu șanțuri naturale ( de pământ) din satele Șirineasa și Ciorăști în parteneriat cu CJ Vâlcea- administratorul drumului ( acest proiect este și în programul candidatului PNL la Președinția CJ Vâlcea, domnul Cristian Buican).

4. Construcția unui trotuar de-a lungul DJ 677 F pe raza satelor Șirineasa și Ciorăști pentru a nu mai fi periclitată integritatea fizică a pietonilor ( în primul rând a copiilor), drumul fiind intens circulate (este cel mai circulat drum județean din județul nostru).

5.Construcția unui pod cu două benzi de circulație peste Luncavăț în punctul ” Balastieră” Slăvitești.

6.Modernizarea în parteneriat cu operatorul zonal „Apavil” a sistemului de alimentare cu apă și canalizare prin atragere de fonduri europene  (construcția unui puț suplimentar de adâncime pentru apă și a încă 2-3 stații de pompare pentru canalizare, pentru a se putea branșa și cei care în acest moment sunt ” sub nivelul ” conductei sau nu au rețea pe zona unde locuiesc).

7.Asigurarea unei colectări a deșeurilor menajere la nivelul întregii comune ( și pe ulițe, nu doar pe drumurile județene și comunale), după ce județul va avea un operator zonal unic în managementul deșeurilor.

8.Modificare PUG prin cuprinderea în intravilan a tuturor zonelor în care există utilități ( energie electrică, apă, canal, asfalt, eventual gaze naturale), pentru a facilita construcția de locuințe sau de obiective industriale.

9. Construcția unei zone de agrement ( a unui  mic parc) în zona de centru a comunei.

Învățământ

•Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Șirineasa ( acoperiș nou la localul „A”, reabilitare și modernizare centrale termice și auxiliarele acestora).

• Definitivarea construcției din incinta curții școlii din partea de sud- vest ( fostele ateliere școală).

•Construcția unei săli de sport în zona Școlii Gimnaziale Șirineasa

• Modernizare Grădiniță Șirineasa.

Cultură și culte

•Salvarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare a Căminului Cultural Șirineasa”, proiect aflat în impas datorită neimplicării actualei administrații, proiect aprobat la Ministerul Dezvoltării Regionale ( prin Compania Națională de Investiții) sub numărul 511/RAC/22.10.2013

• Reluarea lucrărilor de reabilitare și modernizare la  biserica ” Sfântul Nicolae” din Șirineasa și la biserica ” Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Ciorăști și construirea a 2 săli de mese pentru parastase și a două capele mortuare la cele două biserici.

•Reabilitarea bisericii vechi din cimitirul Șirineasa.

Sport

•Construcția unui teren de minifotbal sintetic în zona de centru a comunei.

• Reconstrucția terenului de sport de la Școala Gimnazială Șirineasa.

• Reabilitarea suprafeței de joc ( a gazonului) la „Stadionul Comunal Șirineasa” și construcție acoperiș la tribuna stadionului.

• Înființarea unui puternic club de fotbal cu grupe de copii și juniori performante.

Protecție socială

Înființarea unei cantine pentru ajutarea cu o masă caldă a bătrânilor fără ajutor și a săracilor aflați în incapacitate de a munci într-unul din spațiile disponibile din domeniul public al comunei și bugetarea la începutul fiecărui an a acestei activități de protecție socială.

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments