Vâlcea: Se scot din nou la concurs zeci de posturi pentru ”Mirajul Oltului”

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a prezentat marţi, 29 ianuarie, pe pagina sa de facebook, logo-ul proiectului turistic ”Mirajul Oltului” (foto), investiţie ce urmează să fie dată în folosinţă peste circa trei luni. Deşi CJ Vâlcea a scos la concurs câteva zeci de posturi pentru acest obiectiv, în mod paradoxal, au fost ocupate foarte puţine. Prin urmare, a fost reluată procedura. Astfel, concursurile se vor derula pe 7 şi 13 februarie a.c., termenul pentru depunerea dosarelor fiind 30 ianuarie 2019.

0

Posturi scoase la concurs:
• economist, grad profesional I – Compartiment Contabilitate, Juridic – Serviciul Public de Turism Agrement şi Servicii;
• asistent medical (2 posturi) – Compartiment asistenţă medicală – Parc Acvatic şi Centru Relaxare Călimăneşti;
• supraveghetor piscine şi tobogane (salvamar) treapta profesională I, (5 posturi) – Compartiment supraveghere piscine şi tobogane – Parc Acvatic şi Centru Relaxare Călimăneşti;
• tehnician instalator (muncitor calificat), treapta profesională II (2 posturi) – Compartiment Administrativ – Parc Acvatic şi Centru Relaxare Călimăneşti;
• tehnician electrician (muncitor calificat), treapta profesională II (1 post) – Compartiment Administrativ – Parc Acvatic şi Centru Relaxare Călimăneşti;
• supraveghetor sală Fitness (muncitor calificat), treapta profesională III (1 post) – Compartiment Administrativ – Parc Acvatic şi Centru Relaxare Călimăneşti;
• personal de curăţenie (muncitor necalificat), treapta profesională II (4 posturi) – Compartiment Administrativ – Parc Acvatic şi Centru Relaxare Călimăneşti;
• conducător ambarcaţiune (muncilor calificat), treapta profesională II – Parc Agrement şi Sport Jiblea;
• agent pază (muncitor necalificat), treapta profesională II (2 posturi) – Parc Agrement şi Sport Jiblea.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, orice candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
30 ianuarie 2019, ora 16.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
7 februarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
13 februarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Coşmarurile ”Mirajului”

Demarat în decembrie 2012, cu termen 2014, „Mirajul Oltului” nu a putut fi încheiat la timp din cauza unor greşeli de proiectare, dar şi a constructorului, firma Protetchim. Destinată să fie o alternativă la tradiţionalul turism balnear, investiţia de circa 8 milioane de euro a fost proiectată cu jumătate bani europeni şi cealaltă jumătate contribuţii egale, ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi Consiliului Local Călimăneşti. Pe parcurs, partea de finanţare locală a fost făcută numai de CJ Vâlcea, Primăria Călimăneşti considerând „Mirajul Oltului” un proiect împovărător pentru bugetul local.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ