“Test IMM – Îmbunătăţirea capacităţii mediului de afaceri pentru a propune politici publice alternative la iniţiativele guvernamentale” cod SMIS 110215

0

Proiectul pe scurt

În România, orice act normativ trebuie să respecte două principii esenţiale pentru mediul de afaceri: cel recomandat de Comisia Europeană prin care acesta nu trebuie să fie afectat într-un mod negativ prin introducerea de noi reglementări, care se numeşte “Gândiţi mai întâi la scară mică”, şi cel al “numărului constant” prin care introducerea unei noi sarcini administrative pentru IMM-uri trebuie să vină simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente. În România se simte nevoia de politici publice mai bune pentru mediul de afaceri, iar resursele dezvoltate prin acest proiect vor contribui la eficientizarea aplicării Testului IMM asupra proiectelor de acte normative şi legislaţiei aflate în vigoare.
Prin intermediul proiectului, se vor atinge următoarele rezultate:
– Un kit de training privind aplicarea corectă a Testului IMM asupra propunerilor de politici publice, care va conţine un suport de curs, o metodologie de implementare a activităţii de formare în aplicarea Testului IMM şi un exerciţiu practic. Acest kit va fi realizat în format electronic şi transmis instituţiilor publice naţionale, pentru a servi drept model în activitatea de realizare a Testului IMM sau în eventualitatea în care există interes după finalizarea proiectului, pentru instruirea propriilor angajaţi. De asemenea, kit-ul va fi disponibil şi online, pe site-ul proiectului www.TestIMM.ro şi va fi promovat şi la nivelul Comisiei Europene drept model de bună practică.
– Dezvoltarea unei aplicaţii web care va uşura volumul de muncă privind aplicarea Testului IMM asupra actelor normative. Aplicaţia va fi găzduită pe site-ul proiectului, www.TestIMM.ro şi are rolul de a ghida utilizatorul în procesul de realizare a Testului IMM asupra unei iniţiative legislative. Aplicaţia va fi disponibilă şi după finalizarea proiectului, astfel încât să poată fi folosită ori de câte ori este nevoie, pentru a uşura munca şi timpul necesar realizării acestui test. Practic, oricine va dori să facă un Test IMM, fie că este un funcţionar public, un membru al unui ONG sau al unui partener social, sau pur şi simplu un cetăţean interesat de mediul de afaceri, va putea folosi aplicaţia şi, astfel, realiza propriul test.
– Instruirea unui număr de 120 de persoane provenind din minimum 50 de ONG-uri, sindicate şi organizaţii ale mediului de afaceri din România, în domeniul
aplicării Testului IMM asupra actelor normative şi elaborării de propuneri de politici publice alternative. În urma implementării activităţii de formare în Testul IMM, participanţii vor constitui un Corp al Experților în aplicarea Testului IMM. Beneficiarul finanţării consideră că resursa umană astfel formată trebuie valorificată şi după finalizarea proiectului, pentru a contribui la realizarea de noi politici publice utile mediului de afaceri, prin aplicarea Testului IMM. Participanţii la cursuri vor beneficia de promovare pe site-ul proiectului în secţiunea dedicată Corpului de Experţi, pentru a fi găsiţi de către instituţiile publice care au nevoie de expertiza lor. Aceştia vor putea fi contactaţi pentru a contribui la realizarea de noi Teste IMM asupra proiectelor de acte normative.
– Realizarea şi promovarea unui număr de 5 politici publice alternative la proiectele de acte normative. Prin proiect vor fi vizate domenii precum legea prevenirii şi îmbunătăţirii la aceasta, legea salarizării, hotărârile de guvern care reglementează finanţările naţionale pentru start-up-uri şi IMM-uri, ordonanţe de urgenţă privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei de fonduri externe nerambursabile, legislaţia privind activitatea din domeniul turistic, legislaţia privind regimul fiscal, proiecte de legi privind acorduri de împrumut dintre România şi instituţii financiar bancare, legislaţie privind achiziţiile publice, legislaţie de mediu, legislaţie aferentă fiecărui minister de resort şi comisie parlamentară. Prin proiect ne propunem să generăm astfel minimum 5 poveşti de succes privind aplicarea Testului IMM şi îmbunătăţirea legislaţiei (adică propuneri de politici publice acceptate), care vor constitui bazele unor noi proiecte, iniţiative şi practici în interiorul instituţiilor publice.
Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1 Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetaţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP, cod proiect SIPOCA 139, SMIS 110215. Proiectul se va implementa pe o perioadă de 16 luni, respectiv septembrie 2018 – ianuarie 2020 şi are o valoare totală de 971.138,20 lei.

Radu Oprea,
Preşedinte PTIRSE
Tel: 0723.342.410

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ