Click for Craiova, Romania Forecast
Actualitate | Numarul 492 | 29 Aprilie 2015
Reguli noi pentru închirierea clădirilor și terenurilor municipale, inclusiv cele aflate în administrarea unităților școlare

Regulament de „naţionalizare” pentru sălile de sport şi cantinele din şcoli şi licee

Municipalitatea a elaborat recent două regulamente care stabilesc regimul de închiriere a bunurilor publice şi vin cu o serie de reglementări noi în materie. Documentele stabilesc ca regulă închirierea prin licitaţie publică şi interdicţia totală la subînchiriere, fie că e vorba de bunuri administrate direct de primărie, fie de cele aflate în administrarea instituţiilor subordonate. La această categorie intră şi clădirile şi terenurile aflate la dispoziţia untităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Craiova.

de Nicuşor Fota

Cele două regulamente: „REGULAMENT-CADRU DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA”, respectiv „REGULAMENT-CADRU DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIILOR DISPONIBILE EXCEDENTARE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA”, au fost publicate recent pe site-ul Primăriei Craiova şi puse astfel în dezbatere publică, cei interesaţi având posibilitatea să vină cu sugestii şi observaţii până la data de 20 mai. Primul stabileşte obligativitatea închirierii bunurilor municipale numai prin licitaţie publică şi după aprobarea în consiliul local a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire. Regulamentul mai stabileşte şi o serie de obligaţii şi incompatibilităţi pentru membrii comisiilor de evaluare a ofertelor. Aceştia vor trebui, printre altele, să dea „o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii”. Negocierea directă este permisă numai după tentative eşuate repetat de licitaţie publică. În privinţa imobilelor date de consiliul local municipal în administrarea unităţilor şi instituţiilor subordonate, acestea vor avea dreptul să reţină între 20 la sută şi 50 la sută din valoarea chiriei încasate, restul revenind consiliului local. Scapă de licitaţie bunurile deja închiriate la data adoptării regulamentului, contractele cu pricina putând fi prelungite prin hotărâre de consiliu local.

 

Sălile şi terenurile de sport, gratuite pentru cluburile sportive şcolare

Regulile sunt mai drastice în cazul imobilelor administrate de unităţile de învăţământ preuniversitar din Craiova. Acestea vor putea închiria spaţii, săli sau terenuri tot prin licitaţie publică, în baza unui studiu de oportunitate şi cu aprobarea consiliului local, cu menţiunea că normele din regulamentul propus de edili restrânge dramatic prerogativele în materie ale directorilor de şcoli. Unul dintre articole prevede că spaţiile excedentare pot fi puse gratuit la dispoziţia altor unităţi şcolare care au nevoie de ele, cu aprobarea primarului. Reprezentantul primăriei în consiliul de administraţie al şcolii va lua parte, ca invitat, la şedinţele comisiei de evaluare a ofertelor. În ceea ce priveşte terenurile şi sălile de sport, acestea vor putea fi închiriate numai dacă nu sunt solicitate spre folosinţă de cluburile sportive  şcolare şi celelalte cluburi din subordinea Ministerului Educaţiei, care au acces gratuit, potrivit regulamentului, la bazele sportive ale şcolilor craiovene. „Cluburile sportive şcolare sau cluburile sportive subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale au acces gratuit la bazele sportive care aparţin unităţilor şcolare de învăţământ preuniversitar de stat. Unităţile şcolare de învăţământ preuniversitar de stat care deţin baze sportive/terenuri/săli de sport nu vor proceda la închirierea acestora decât în condiţiile în care nu sunt solicitări ale altor cluburi sportive şcolare sau subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale neonorate. Aceste cluburi sunt obligate să suporte contravaloarea utilităţilor pentru perioada în care au acces la bazele sportive/terenurile/sălile de sport ale unităţilor şcolare de învăţământ preuniversitar de stat”, se precizează în regulament.

 

Primăria dă iama în organizatorii de nunţi din curtea şcolii

Adevărata lovitură se pregăteşte însă la capitolul „nunţi - botezuri”, a căror organizare a devenit o adevărată tradiţie prin cantinele unităţilor şcolare craiovene. Regulamentul municipal, aflat acum la stadiul de proiect, prevede noi proceduri birocratice pentru închirierea acestora, precum şi un tarif deloc de neglijat, menit probabil să descurajeze această practică. „Pentru închirierea cantinelor şi sălilor de mese, în vederea organizărilor de nunţi, botezuri sau alte evenimente asemănătoare, se va întocmi de către unitatea de învăţământ un proces-verbal de predare-primire cu cel puţin 4 zile premergătoare evenimentului, în care se vor specifica evenimentul, data, perioada şi orele de închiriere. Ulterior întocmirii procesului-verbal de predare-primire, se va întocmi de către unitatea de învăţământ şi contractul de închiriere. O copie după procesul-verbal şi contractul, vor fi înregistrate în registrul special, cu cel puţin 2 zile premergătoare evenimentului. Tariful de închiriere va fi de 3.000 lei/eveniment/zi (tariful de închiriere va cuprinde şi recuperarea contravalorii consumului de utilităţi)”, se precizează în regulament.

Muzeul Olteniei
Anticariat
Tomograf Slatina
Academia de Baschet Ionut Dragusin