Click for Craiova, Romania Forecast
Comunicate | Numarul 567 | 19 Octombrie 2016

ANUNŢ ANGAJARE SC APAVIL SA

S.A APAVIL S.A , cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, organizează concurs extern pentru ocuparea postului de:

 • electrician – 1 post la Sectorul Călimăneşti, Centrul Exploatare Nord;

 

 Condiţii de participare:

-         Studii medii;

-         Certificat de calificare profesional – în domeniu;

-         Autorizare ANRE gr. II B;

-         Experienţă în domeniul instalaţiilor de forţă de joasă tensiune – minim 3 ani;

-         Permis de conducere categoria B;

-         Domiciliu – loc. Călimăneşti sau zonele limitrofe;

 

Cei care doresc să participe vor depune cereri la Compartimentul Registratură şi Relaţii cu publicul din str. Carol I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea până la data de 01.11.2016.

 

 Cererile vor fi însoţite de:

-         curriculum vitae;

-         copie buletin / carte identitate;

-         copie după actele de studii şi autorizare;

-         adeverinţă de la medicul de familie;

 

 Concursul constă în :

-         probă scrisă;

-         probă practică;

 

şi se va desfăşura în data de 03.11.2016, ora 10,00 la Sectorul Staţie Epurare Ape Uzate, str. Nistor Dumitrescu nr. 23, Râmnicu Vâlcea;

Informaţii suplimentare şi relaţii la telefon 0250739580 / 0350805461, interior 22, la Serviciul Resurse Umane în intervalul orar 7,00 – 15,30.

Muzeul Olteniei
Anticariat
Tomograf Slatina
Academia de Baschet Ionut Dragusin