Click for Craiova, Romania Forecast
Actualitate | Numarul 568 | 26 Octombrie 2016

Anunț ABA Olt

Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică având sediul în Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr.6, judeţul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere, pe perioadă nedeterminată, de Şef Birou Contabilitate.

Condiţii de participare la concurs:

  1. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul – Cadru aprobat prin H.G.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Condiţii specifice de participare la concurs:

-         nivelul studiilor: studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

-         minimum 5 ani vechime în domeniul economic;

-         certificat de atestare în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC).

Concursul se va desfăşura la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt din str. Remus Bellu nr.6, Rm Vâlcea, judeţul Vâlcea, după cum urmează:

- 17.11.2016 ora 10:00 - probă scrisă

- 23.11.2016 ora 10:00 - interviu.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 09.11.2016 (inclusiv), la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt.

Informaţii suplimentare privind conţinutul dosarului, graficul de desfăşurare, tematica şi bibliografia sunt afişate pe site-ul instituţiei, la sediul instituţiei ABA Olt din str. Remus Bellu nr.6 Rm.Vâlcea, judeţul Vâlcea, relaţii tel.: 0250.739.881 int. 118 sau 119.

Muzeul Olteniei
Anticariat
Tomograf Slatina
Academia de Baschet Ionut Dragusin