Click for Craiova, Romania Forecast
Comunicate | Numarul 572 | 23 Noiembrie 2016

Activitate intensă la Apavil Centru Vest

SC APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat săptămâna trecută o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. Au fost remediate 4 avarii la rețeaua de apă pe străzile Petrolului şi Serafimeşti din oraşul Băbeni, în satul Aricioaia din comuna Şirineasa şi în comuna Buneşti.

PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

s-au verificat şi s-au curăţat căminele de racord din Băile Govora şi Buneşti;

s-au executat lucrări de branţare şi racordare la reţeaua de apă în satul Gurişoara, comuna Mihăeşti şi satul Fireşti, comuna Buneşti;

s-au verificat şi s-au curăţat căminele la staţiile de repompare Nicolae Bălcescu şi Șirineasa;

s-au executat lucrări de schimbare a branşamentelor sparte în Băile Govora, Mihăeşti şi Păuşeşti - Otăsău;

au fost executate lucrări de refacere a terenului, prin betonare şi asfaltare, pe Aleea Liceului şi str. Serafimeşti din oraşul Băbeni;

s-a intervenit pentru remedierea defecţiunii instalaţiei electrice a staţiei de repompare apă Cernele din Păuşeşti – Otăsău;

s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Mihăeşti şi Buneşti, precum şi la staţiiloe de repompare din Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti;

au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău şi Frânceşti, ca şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora;

s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălceasca, a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti, a staţiilor de pompare şi repompare Romani – Pădureţu (Băbeni);

s-a asigurat buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi – Rotăreşti (comuna Nicolae Bălcescu);

s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a STAP Şirineasa;

s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi 17 din comuna Nicolae Bălcescu;

s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;

s-au monitorizat lucrările de introducere conductă de canalizare executate pe Calea lui Traian din oraşul Băbeni;

s-au înlocuit robineţii defecţi în satul Ciorăşti din comuna Şirineasa, precum şi în oraşul Băbeni;

s-a înlocuit vasul – hidrofor din cadrul staţiei de repompare apă uzată „Primărie” din localitatea Nicolae Bălcescu;

 APOMETRE VERIFICATE SI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.

Muzeul Olteniei
Anticariat
Tomograf Slatina
Academia de Baschet Ionut Dragusin