Click for Craiova, Romania Forecast
Comunicate | Numarul 570 | 9 Noiembrie 2016

ABA Olt: Activitate de gospodărire a apelor cu forţe proprii

Pentru punerea în siguranţă a gospodăriilor populaţiei şi a obiectivelor riverane cursurilor de apă  din judeţul Vâlcea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, instituţie în subordinea Administraţiei Bazinale de Apă Olt, a executat în perioada ianuarie - octombrie 2016 lucrări de decolmatare, corecţie, reprofilarea albiilor minore şi protecţiea malurilor pe următoarele cursuri de apă:

 -pr.Luncavăţ la Oteţani, punct David (gospodarie);

- pr.Bistricioara la Romani - zona oraş Horezu;

- pr.Olăneşti la Rm.Vâlcea - zona Stadion Chimistul;

- pr.Costeşti la Costeşti - sector Costeşti-Pietreni;

- pr.Sasa la Tetoiu - zona amonte;

- pr.Trepteanca la Olanu - sector Casa Veche-Târg;

- pr.Pesceana la Creţeni - aval pod DN;

- pr.Bistriţa la Genuneni - sector cale ferată Bistriţa;

- pr. Luncavăţ  la Horezu - zona staţie de epurare;

- pr.Ursani şi pr.Râmeşti la Horezu;

- pr.Cerna pe sectorul Rugetu - Cerna;

- pr.Stăncălau la Băbeni - sector pod DN-confluenţa pr.Bistriţa;

- pr.Topolog la N. Bălcescu - sector Tupan –Dicu-Trucmel (gospodării);

- pr. Lotru la Păscoaia - aval pod Păscoaia;

- pr. Muereasca la Muereasca - amonte pod DJ;

- pr.Luncavăt la Horezu - aval canton;

- pr.Sâmnicel şi pr.Sâmnic la Budeşti;

- pr.Valea Căldărilor la Călimăneşti-Căciulata;

- pr. Băiaşu la Perişani - sector amonte – aval Târg;

- pr. Stăneasca la Stoileşti - aval pod DJ;

- pr. Luncavăţ la Vaideeni - aval pod Cosmulete;

- pr.Valea Plopilor la Slătioara -Vaideeni - punct Habuc (gospodărie), pod Recea;

- pr.Verdea la Mitrofani -zona Ciuca;

- pr.Cacova la Stoeneşti - punct Hotar;

- pr.Tăraia la Mateeşti - punct Pătruleasa (gospodărie);

- pr.Topolog la Poenarii de Argeş;

- pr. Otăsău la Pietreni - Păuşeşti-Sobolu;

- pr.Otăsau la Bărbăteşti sector –Primărie-Pavel (gospodărie);

- pr.Tărâia la Slătioara - aval pod Milostea.

În prezent, SGA Vâlcea acţionează pentru punerea în siguranţă a zonelor critice pe următoarele cursuri de apă: pr.Geamăna la Drăgoeşti, pr. Lotru şi Voineşiţa la Voineasa, pr.Cerna la Stroeşti-punct Gheorghiţă, pr. Olăneşti la Păuşeşti Măglaşi, pr.Lotru la Brădişor - aval baraj - zona Râpa.

Scopul acestor lucrări este de îmbunătăţire a condiţiilor de scurgere a apelor mari la viituri şi scoaterea de sub efectul inundaţiilor a gospodăriilor, drumurilor naţionale şi judeţene, precum şi a unor terenuri agricole.

 

Muzeul Olteniei
Anticariat
Tomograf Slatina
Academia de Baschet Ionut Dragusin