Indiscret Actualitate

Judecătoarea Crăciunoiu a pus „la colţ” ierarhii ortodocşi


Curajoasă şi înţeleaptă,


Decizia magistraţilor Judecătoriei Craiova de a accepta înfiinţarea sindicatului preoţilor de pe raza Mitropoliei Oltenia a născut vii controverse în societatea civilă din aceasta zonă. Sentinţa judecătorească, temeinică şi perfect legală, după cum vom demonstra în rândurile care urmează, a fost aspru şi nedrept criticată de către juriştii Mitropoliei, care, mânaţi de la spate de spaima şefilor ierarhici că îşi vor pierde privilegiile, s-au grăbit să o atace în apel la Tribunalul Dolj.

de Nicolae Boroiu

Gravele abuzuri cu caracter penal comise de către mitropolitul Teofan, cum ar fi acapararea prin falsuri a pădurilor aparţinând mânăstirilor şi parohiilor, crearea de mânăstiri fictive sau reţinerea fără titluri executorii din salariile preoţilor pentru debitele parohiilor, i-au adus la disperare pe preoţi care, pentru a-şi proteja drepturile legale de astfel de abuzuri, au constituit Sindicatul „Păstorul cel Bun”. Sindicatul reînnoadă tradiţia sindicalismului în ortodoxia românească, preoţii olteni inspirându-se din lupta eroică dusă de sindicatul călugărilor şi funcţionarilor din Mitropolia Moldovei pentru apărarea marelui teolog Irineu Mihălcescu. Astfel, conform documentelor Siguranţei despre care vorbeşte istoricul Cristian Vasile în cartea sa intitulată „Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist”, sindicatul acţiona împotriva colaboratorilor lui Iustinian şi în mod special a lui Teoctist Arăpaş, răposatul Patriarh al BOR. Ca urmare a acţiunilor sindicatului din Moldova, Sfântul Sinod a retras rangul de arhimandrit conferit lui Teoctist.

Pe mâna Europei
Acum, cu câteva luni înainte, Judecătoria Craiova, prin sentinţa civilă nr. 23 din 22.05.2008, a admis cererea formulată de Sindicatul „Păstorul cel Bun”, dându-i personalitate juridică şi dispunând înregistrarea în registrul special al instanţei, şi a respins cererea de intervenţie formulată de Arhiepiscopia Craiovei – Mitropolia Olteniei.
În susţinerea cererii de intervenţie, juriştii Mitropoliei au invocat prevederile art. 124, pct. 3 din Statutul BOR, potrivit cărora fără binecuvântarea chiriarhilor locului, preoţilor, diaconilor şi călugărilor, nu le este permis să înfiinţeze, să fie membri sau să participe în asociaţii, fundaţii şi organizaţii. Or, cum mitropolitul din acea perioadă nu a aprobat demersul preoţilor olteni, reprezentanţii mitropoliei au solicitat ca instanţa să refuze înregistrarea sindicatului. În combaterea acestei susţineri, instanţa a invocat prevederile articolului 31, alineatul 1, privind drepturile salariaţilor, calitate pe care o au şi preoţii. Instanţa a invocat în acest sens şi prevederile art. 40 din Constituţie, alineatul 1, şi ale art. 22 din prevederile Pactului Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, şi ale art. 11 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ambele ratificate de ţara noastră, care sunt dispoziţii ierarhic superioare hotărârii Guvernului nr. 53/2008 prin care s-a aprobat Statutul BOR. Judecătoria Craiova se referă în considerentele hotărârii sale şi la prevederile art. 1, alineatul 2 din Legea 489/2006, potrivit cărora „în activitatea lor, cultele religioase şi grupările religioase au obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării şi să nu aducă atingere securităţii publice, ordinii, sănătăţii şi moralei publice, precum şi drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.“
Având în vedere sus-menţionata prevedere legală, instanţa constată că lipsa aprobării prealabile a ierarhului nu poate constitui temeiul restrângerii dreptului de asociere, avându-se în vedere şi prevederile art. 1, alineatul 2, din Legea Cultelor.
Instanţa a apreciat că prevederile art. 49, litera e din Statutul BOR, potrivit cărora „Clericii din parohii, în virtutea jurământului de ascultare (subordonare) faţă de chiriarh, depus la hirotonie, şi respectiv monahii în virtutea jurământului monahal, al ascultării, pot să compară în faţa instanţelor judecătoreşti numai cu aprobarea prealabilă scrisă a chiriarhului, inclusiv în cauzele de interes personal“, contravin prevederilor art. 21 din Constituţie, potrivit cărora „orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi a intereselor sale legitime“, alineatul 2 al acestui articol precizând că „nicio lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept”. Ca atare, magistraţii craioveni au constatat că prevederea din statut, nefiind constituţională, nu poate fi aplicată.

Împotriva fundamentalismului ortodox!
La această corectă apreciere a instanţei, adăugăm că respectivul text din Statutul BOR contravine prevederilor art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil şi prevederilor art. 13 din aceeaşi Convenţie privind dreptul la un recurs efectiv.
Nu putem decât să remarcăm că judecătoarea Cristina Crăciunoiu a dovedit, prin redactarea sentinţei civile ce o comentăm, o deosebită pregătire juridică şi o corectă interpretare a legislaţiei, aceeaşi apreciere meritând-o şi procuroarea Marinela A.Voinea, care prin concluziile sale obiective a ajutat substanţial la justa soluţionare a cauzei.
Este de remarcat că cercurile fundamentaliste care l-au atacat nu o dată pe P.F. Patriarh Daniel, atacă şi sindicatul care nu este nicidecum împotriva Prea Fericirii Sale, ci tocmai a fundamentaliştilor ce îl atacă.
Într-o recentă emisiune a TVR 1, consilierul juridic al Episcopiei Slatinei a susţinut că ar fi ilegală constituirea sindicatului preoţilor deoarece preoţii parohi ar avea funcţii de conducere.
Sus-menţionatul nu a precizat, dar o menţionăm noi că, într-adevăr, art. 4 din Legea 54/2005 interzice constituirea în sindicat a acelora care au funcţii de conducere. Art. 49 din Statutul BOR prevede, printre altele, că preotul paroh este conducătorul administrativ al parohiei. Dacă examinăm cu atenţie prevederile art. 50 din Statut, putem constata că preotul paroh, departe de a fi conducător, este un simplu executant al dispoziţiilor chiriarhului, ca şi al dispoziţiilor autorităţilor superioare bisericeşti.
Cei care atacă respectiva hotărâre a Judecătoriei Craiova nu ştiu sau cu rea credinţă se fac că nu ştiu prevederile art. 20, alineatul 2 din Constituţie, care precizează: „Dacă există neconcordanţă între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului în care România este parte şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”.

Poate se vor trezi şi câţiva procurori
Hotărârea Judecătoriei Craiova, corect şi documentat redactată, se constituie fără îndoială într-un model ce trebuie aplicat de toate instanţele din ţara noastră. Teofan Savu, dându-şi seama că pe calea justiţiei nu poate împiedica înfiinţarea sindicatului preoţilor, personal şi prin acoliţii săi, a trecut la ameninţări cu scoaterea din cler prin caterisire sau promisiuni, cerând preoţilor să se retragă din sindicat, ignorând prevederile art. 2, alineatul 3 din Legea 54/2003 care precizează: „Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte sau să se retragă dintr-o organizaţie sindicală”. În conformitate cu prevederile art. 53, litera c, din Legea 54/2003, „împiedicarea dreptului la libera asociere sindicală constituie infracţiune care se urmăreşte la plângerea prealabilă a plângerii vătămate”.
Prin aceste presiuni, Teofan Savu nu a sporit decât numărul infracţiunilor pe care le-a comis în concursul despre care a scris presa centrală şi locală, şi care sunt de competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a le ancheta. A sosit timpul ca, pentru întărirea statului de drept şi curăţirea conducerii BOR de „zgura“ infractorilor, să se treacă la aplicarea legii penale integral şi fără şovăire, fiindcă numai aşa statul nostru îşi va îndeplini obligaţia constituţională de a asigura respectarea legii sub toate aspectele sale şi se va evita o nouă condamnare a sa din partea Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Pe noi ne intereseaza parerea dumneavoastră! Exprimaţi-vă obiectiv în legatura cu articolul de mai sus, iar dacă "l-am ochit", aveţi colţişorul dumneavoastră de pagină. De ce facem asta? Pentru că lucrul cel mai de preţ care-i lipseşte acestei ţări este conversaţia şi posibilitatea de a citi şi analiza alte păreri ale românilor ei. Şi nu vă daţi la o parte din a ne critica.

Vă rugăm să folosiţi un limbaj civilizat.

Nume:
Comentariu:
ComentariuCraciunoiu e sotia sefului de vama de la Timisoara, face si ea ce a invatat mai bine....dreptatea e de partea sefului.
Scris de burescu mortu
Tai-Pan-ul

Tai-Pan-ul

Orice s-ar spune despre Radu Berceanu, nimeni nu-l poate acuza pe liderul democrat-liberal că nu şi-a făcut lecţiile politice. Omul o fi baron local...
Politica, necunoscută politicienilor

Politica, necunoscută politicienilor

Cu toată sinceritatea posibilă, ideea materialului a apărut după vizionarea unui filmuleţ pe youtube.com, în care un reporter punea întrebări de...
Politicienii olteni bat judeţul pe caniculă

Politicienii olteni bat judeţul pe caniculă

Printre politicienii preferaţi de electoratul oltean se numără şi cei autohtoni. Cele mai mari şanse le au parlamentarii în funcţie care au ,,mişcat”...
Falsificatoarea de omenie

Falsificatoarea de omenie

O tânără în vârstă de 28 de ani, din localitatea Copăceni, judeţul Vâlcea, riscă 15 ani de închisoare, după ce a reuşit, prin înşelătorie...
Judecătoarea Crăciunoiu a pus „la colţ” ierarhii ortodocşi

Judecătoarea Crăciunoiu a pus „la colţ” ierarhii ortodocşi

Gravele abuzuri cu caracter penal comise de către mitropolitul Teofan, cum ar fi acapararea prin falsuri a pădurilor aparţinând mânăstirilor şi...
BAC-ul contestaţiilor, la Vâlcea

BAC-ul contestaţiilor, la Vâlcea

Deşi procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat în judeţul Vâlcea, înainte de rezolvarea contestaţiilor, era de 92,12%, unul dintre...
L-au lăsat în fundu’ gol!

L-au lăsat în fundu’ gol!

De câteva luni, umblă brambura pe uliţele Doljului, căutându-şi norocul înecat în câteva sticle de bere prin cătunele de pe malul Dunării. Culoarea...
 
Violatorul Vişan

Violatorul Vişan

Buclucaşul proces-verbal, încheiat pe data de 4 mai 1993, în şedinţa Consiliului de Administraţie a Liceului nr. 1 Craiova (actualul „Traian Vuia”),...

Angelica şi Niculina Stoican - ambasadoarele folclorului mehedinţean

La finalul recentului concert de muzică populară românească desfăşurat la Teatrul Liric „Elena Teodorini” din Craiova, sub genericul „În braţele mamei”, ediţia a III-a, am realizat un comentariu-blitz cu două dintre invitatele spectacolului şi anume distinsa interpretă Angelica Stoican şi adorabila sa fiică, Niculina. Artista...

„Trofeul electricianului“

Tradiţionala competiţie a electricienilor, ediţia a 29-a, desfăşurată timp de două zile, la începutul lunii iulie 2008, a reunit în Bănie 18 “combatanţi” care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Sucursalei de Întreţinere şi Servicii Electrice Oltenia - SISE. ”Organizată de societatea noastră, întrecerea anuală a celor...
 
Chiată-Caminof, tandem penal

Chiată-Caminof, tandem penal

În urmă cu două săptămâni, Indiscret în Oltenia dezvăluia afacerea din spatele modernizării drumului Filiaşi-Melineşti, început în urmă cu...
Scandal cu miros de peşte la Primăria Ghindeni

Scandal cu miros de peşte la Primăria Ghindeni

Povestea începe în urmă cu şase ani, atunci când, prin contractul 1.070 din 28 martie 2002, Consiliul Local Malu Mare, reprezentat de primarul Marin...
Miracole curative la Ocnele Mari

Miracole curative la Ocnele Mari

Situată la 12 kilometri de Râmnicu Vâlcea, staţiunea este cunoscută de pe vremea romanilor, căutată şi apreciată pentru celebrele băi de sare...
Haiducul Andri Popa, ctitorul satului Palilula

Haiducul Andri Popa, ctitorul satului Palilula

Localitatea Palilula, aflată la o aruncătură de băţ de Craiova, se numără printre puţinele sate doljene cu o încărcătură istorică. Despre...
Joaca, privită de adulţi

Joaca, privită de adulţi

Vremea a trecut, iar copiii au uitat ce înseamnă să se joace în faţa blocului sau în curtea şcolii alături de alţi micuţi de vârsta lor. Au...
Hora păcălelilor

Hora păcălelilor

Cântăreţii folclorului românesc sunt şi foarte buni actori şi ar putea realiza cu succes o emisiune televizată cu farse. În turneele pe care le...
Vârtop, comuna măgarilor

Vârtop, comuna măgarilor

Cum nicio masă fără peşte, aşa şi la Vârtop nicio curte parcă nu-i gospodărie dacă nu are un măgar. Cel puţin aşa spun localnicii care afirmă...
 
Poziţiile sexului

Poziţiile sexului

În postura balansoarului, femeia este aşezată peste bărbat, cu spatele la el. Acesta, în poziţie aşezat, întinde picioarele şi le desface uşor...
 
7 Sport
Pasul împăcării

Pasul împăcării

După aproape doi ani de război deschis, în care s-au atacat ori de câte ori au avut ocazia, finanţatorul Craiovei, Adrian Mititelu, şi primarul Antonie...
Cât au crescut fraţii Costea!

Cât au crescut fraţii Costea!

Florin şi Mihai Costea au clauze de reziliere a contractelor de 27 milioane de euro, Mihai 15, iar Florin 12, fiind deja supranumiţi „comoara lui Mititelu”. Pe...
„Vreau să dau cât mai multe goluri…“

„Vreau să dau cât mai multe goluri…“

Fără îndoială că lipsa mijlocaşulului Alexandru Păcurar, o bună bucată a campionatului trecut, a fost resimţită parcă, mai mult ca oricând,...
Tunurile pe Piţurcă

Tunurile pe Piţurcă

Penalty-ul. Sau penaltiul. Ambele forme de scriere sunt corecte. Dar, şi într-un caz, şi în celălalt, deşi pe mulţi i-a făcut fericiţi, rămâne...
Oltchim a avut noroc!

Oltchim a avut noroc!

Federaţia Europeană de Handbal a organizat la Göteborg tragerea la sorţi pentru grupele principale ale Ligii Campionilor Europeni, fază în care,...
 
Să nu mai ascundem prostia sub preş

Să nu mai ascundem prostia sub preş

După o săptămână lungă în care, fie că vroiai, fie că nu, auzeai musai, de multe ori pe zi, ştiri despre Bacalaureat, a venit şi momentul rezultatelor....
Strigoiul Naţiunii

Strigoiul Naţiunii

Iulie, lună caniculară pentru toată ţara, nu doar peste Oltenia în prag de „saharizare”. O caniculă ca de Infern. România pare blestemată de...
Fiţi fericiţi, în lipsă de altceva

Fiţi fericiţi, în lipsă de altceva

The Last Days of America”, de Paul Erdman, a văzut lumina tiparului în 1981. Au trecut de atunci 27 de ani şi nici pomeneală de acele „ultime zile”...
 

7 zile

Marţi, 1 iulie Sunt prinşi copiind trei candidaţi de la Dăbuleni şi unul din Craiova la proba de matematică a Bacalaureatului. Aceştia sunt eliminaţi din examen. Cel care a ucis un minor din Corabia cu mai multe lovituri de cuţit este prins de anchetatori. Leonard Asan, de 19 ani, din Corabia, şi-a recunoscut iniţial fapta, apoi s-a răzgândit...

Indiscreţii de Olt

Nebunia susţinută de la centru Circulă un zvon potrivit căruia şefii PNL Olt nu-i pot aplica nicio corecţie politică consilierului lor de la Priseaca, Nicolae Luţu, chiar dacă acesta face mari deservicii partidului prin acţiunile sale ilegale, dar şi prin comportament, deoarece are pile la Bucureşti. Unii zic că prin partid, alţii că...
Indiscreţii de Vâlcea

Indiscreţii de Vâlcea

Liberalii îşi trag un candidat care se crede sfânt Potrivit unor surse liberale, pe listele pentru Parlament ale PNL Vâlcea va apărea un nume nou:...

Indiscreţii de Dolj

Aurică fără frică După ce a fost votat de doar 30 dintre colegii pedelişti la „marea adunare PD-L” de săptămâna trecută, Aurică Solomon şi-a pus cenuşă în cap şi a dat drumul la cuvinte ruşinoase de necaz. Planurile pe care şi le făcea înainte de consiliu, cum că va deveni preşedinte de partid şi, de pe scaunul lui Berceanu,...

Halate la puterea a 6-a

După cum aminteam în rândurile de început, toate personajele din acest articol provin din sistemul sanitar şi au ca punct comun Şcoala Postliceală Sanitară a Grupului Şcolar „Charles Laugier“ din Craiova. Spre exemplu, doctorul Puşa Bărbulescu, angajată cu normă întreagă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova, îşi găseşte...
 
Indiscret Cele mai citite
Indiscret Comentarii Recente
Indiscret Parteneri
Indiscret Arhiva